Výbor

výbor zboru pozostáva z dirigentky Barbory Brosovej Lipkovej a z volených zástupcov členov. 
 
Od 22.01.2017 je zvolený výbor:
Mária Lipková
Eva Müllerová
Oliva Naništová
Júlia Šprtková
Ján Konštiak
a predseda Ján Krúpa
* napriek dostatočnému počtu hlasov sa vzdali mandátu Vierka a Fredy. 
Ďakujeme im za doterajšiu aktívnu činnosť vo výbore*
 
Od 11/2013 do 01/2017 bol výbor tvorený:
Eva Müllerová
Mária Lipková
Viera Sukupčáková
Alfréd Schmiester
a predseda Ján Krúpa