Trojkráľový koncert 6.1.2020

 
Spolu so žilinskými speváckymi zborami z Hájika a zo Soliniek sme za prezentovali na koncerte v kostole na Hájiku dňa 06.01.2020.
Každý zo zborov predniesol ca. štvrťhodinový vlastný program.
Silným zážitkom pre nás spevákov bola možnosť  zaspievať si vianočné piesne Adeste fideles a Tichú noc spoločne.
Verím že aj pre prítomné publikum :)
Úprimná vďaka organizátorom !