La FAMIGLIA

        Chrámový spevácky zbor „La Famiglia“ vznikol v roku 1997 ako miešaný spevácky zbor rodičov 
detí z Detského orchestra u Saleziánov don Bosca v Žiline.Jeho pôvodnou funkciou bolo 
doprevádzať Detský orchester pri nedeľných detských svätých omšiach a slávnostných 
vianočných a veľkonočných obradoch. Postupne sa rodičovský zbor – ako ho nazývali – 
pretransformoval na samostatné spevácke teleso, nezávislé od Detského orchestra, 
aj keď v mnohých prípadoch s ním spolupracujúce.
    V roku 2013 sa zbor premenoval na chrámový spevácky zbor La Famiglia. Tento názov 
predurčuje nový význam a zmysel existencie zboru. 
Funkciou zboru zostáva sprevádzanie sv. omší spevom chrámových skladieb domácich 
i zahraničných autorov. Zároveň sa však členovia zboru rozhodli prezentovať svoj vzťah k Bohu 
a svoje talenty aj na iných podujatiach venovaných chrámovej hudbe. Jedná sa o festivaly,
prehliadky chrámovej hudby.
    Názov zboru La Famiglia, čiže Rodina, vyjadruje našu snahu vytvoriť zo zboru spoločenstvo 
ľudí, ktorí sa radi stretávajú nielen vďaka spoločnému koníčku – hudbe,ale zároveň chcú vytvoriť 
spoločenstvo opravdivo veriacich kresťanov, ktorí svoju vieru prežívajú v každodennom živote 
a navzájom sa vo svojej viere podporujú.
    Do pravidelných aktivít zboru sa zaradili spoločné modlitby, adorácie a duchovné obnovy.
Tak ako spolu rastieme v hudbe, túžime spolu rásť aj vo viere. Chceme sa snažiť dosahovať nové 
méty v oblasti chrámového spevu a zároveň v oblasti duchovnej.
Naše pôsobenie je úzko zviazané so Saleziánmi don Bosca v Žiline, kde je náš domovský prístav 
a miesto pravidelných týždenných stretnutí ( nácvikov ). Tu nám zároveň poskytujú duchovné 
vedenie a podporu. Za to všetko im patrí naša vďaka. Náš zbor chce byť ďalším zo spoločenstiev 
pôsobiacich u „saleziánov“ otvoreným aj pre ostatných veriacich.