Zeleny Stvrtok

24.03.2016 16:00

Obrady a Zelený Štvrtok začínajú 17:30. La-Famiglia sa schádza 16:00 hore  Aule.

ešte z Barborkinho meilu:

  - - *stretávame sa* o 16:00 v hornej aule (alebo triede). Je to o poschodie nad chorusom, kto by nevedel. 

   - sv. omša začína o 17:30    - *oblečenie:* čierno bielo - dámy kostým + blúzka; páni oblek biela    košeľa a zelená kravata. (ak niekto nemá spomínaný kroj, hocičo, ale čierne, prípadne málo bielej (nie biela blúzka) - čierne dosky dúfam, nemusím pripomínať...