Sústredenie jeseň 2017

10.11.2017 18:00

Sústredenie dopadlo po umeleckej aj spoločenskej stránke výborne. Poďakovanie patrí (v abecednom poradí):

Dirigentke

Kňazovi

Muzikantom

Ubytovaciemu zariadeniu

                                    Zboru nášmu celému

                       Niekoľko fotiek je v galérii.