skuska

12.06.2016 17:30

Skúška pred omšou vo Višňovom.

Na poslednej skúške 05.06. sa zišiel výbor a prerokovalo sa:

Omša vo Višňovom bude v sobotu 25.06. 18:00. Bude to biskupupská omša a bude vonku.

Po omši bude dnu v kostole koncert, ca. 30 minút.

Skúšky v nedeľu 12.06 a 19.06. budú náročnejšie, abx sme prešli aj omšu aj program na koncert.

 

Pre info: CD je vo výrobe Čechách. doručené by malo byť do 2 týždňov. Oficiality ale necháme až na jeseň:)