Skúška s voľbami výboru

22.01.2017 17:30

skúška s predstavením stanov zboru a voľba nového výboru zboru

 

·       Prezentácia o funkcii a organizácii činnosti chrámového zboru, zhrnutie pôsobenia za uplynulé 3 roky a vízia do budúcnosti od umeleckej vedúcej - Barborky

·       Prezentácia stanov pre voľby výboru (pripravila Vierka Sukupčáková – príloha č.1)

-       Voľby výboru - Výsledky tu: Výbor