Skúška pre PM Pomocnica

26.05.2017 17:30

Majstri speváci,

skúška bude v Piatok 26.05.2017 o 17:30.

Playlist: 

Introit:            Salve don Bosco Santo

Kyrie:             Střípky  arr.Krška

Gloria:            4.Sláva Bohu - Wittal

Žalm:             

Aleluja:          Balduzzi

Ofertorium:    Túžim priniesť na oltár (Čanaky)

Sanctus:          Zimbala

Pater noster:   Krška

Agnus Dei:     Uhrík

Communio:    Cantate Domino

                        O salutaris Hostia

Gratiarium:    Spievaj Pánovi

Finis:              Salve Regina

Procesia: Rád spievam Bože chválospev

                 Mária Matka Kristova