Skúška - Piatok 05.02.2016 v Kostole Sv. J. Bosca

05.02.2016 18:30

Miesto: AULA - hore na druhom poschodí (stará kaplnka)

Mimoriadna skúška pred nahrávaním pašií. Zídeme sa o 18:30 (po omši) v kostole u Saleziánov. Pokračujeme v intenzívnej príprave...