oslava založenia Saleziánskeho Diela v Žiline

26.11.2017 11:00

Slávnostná omša za doprovodu zboru.

Stretáme sa už o 09:00.