Od Januára po Veľkú Noc

11.05.2018 08:54

Hodová Omša na Don. Bosca u Saleziánov,

Sústredenie pred Veľkou Nocou na Kamilke

Zelený Štvrtok omša  a Veľký Piatok pašie odspievané