Náročný víkend: generálka s detským orchestrom, omša a skúška

16.12.2017 09:30

Generálka  s detským orchestrom - nácvik kolied v Sobotu 09:30

3. Adventnú Nedeľu spievame  omšu11:00 - stretáme sa 09:30

poobede bude skúška  štandardne 17:30