Biela Sobota - sled liturgie a zoznam piesni

15.04.2017 17:45

Stretáme sa na skúške pred omšou 17:45 

.

Oblôečenie  -štandard - čierno/biela kombinácia.

 

Sled liturgie na Bielu sobotu 2017:

1.    komentár

2.    liturgia svetla

3.    Kristus svetlo sveta/Bohu vďaka (3x)

          Exultet: Tento chrám nech zaznie spevom (4x) (La Famiglia +Butterfly)

4.     komentár

5.    – kňaz povzbudí veriacich z knihy Veľkonočného trojdnia

6.    komentár

7.    1.čítanie

8.     ŽALM (Pane zošli svojho Ducha)

9.     komentár

10.  2.čítanie

11.  ŽALM (Ochráň ma Bože, k Tebe sa utiekam)

12.  komentár

13.  3.čítanie

14.  ŽALM (Spievajme Pánovi)

15.  komentár

16.  4.čítanie

17.  ŽALM (Čerpajme vodu s radosťou)

18.  komentár

19. zažatie sviec na oltári

20.  GLÓRIA (La Famiglia + Butterfly)

21.  epištola

22.  Aleluja 3x

23.  ALELUJA + ŽALM (organ+Zbor)

24. evanjelium

25. homília

26. komentár

27. krátky príhovor kňaza

28. LITÁNIE

29. svätenie vody

30.  Oslavujte pána pramene(Butterfly + La Famiglia )

31.  obnovenie krstných sľubov

32.  pokropenie ľudu: Nádherný Boh (Butterfly)

33.  Modlitby veriacich

34. komentár

35.  Ofertórium: Hostina Lásky (Butterfly)

36.  Sanctus (Butterfly + La Famiglia)

37.  AMEN  

38.  OTČE NÁŠ (organ)

39.  AGNUS DEI:Baránok Boží – Uhrík (Butterfly +La Famiglia)

40.  PIESNE NA PRIJÍMANIE

a.    Pieseň chvály spievať túžim (Butterfly)

b.    JKS (organ)

c.     Večný Boh(Butterfly + La Famiglia)

d.    Vládca(Butterfly+ LaFamiglia)

e.     Yeashua (gratiarium – Butterfly+La Famiglia)

41.  komentár

42.  Vstal som z mŕtvych / A SOM OTČE STÁLE S TEBOU

43.   Pokoj vám ja som to/ NEBOJTE SA...

44.  Aleluja, chváľme Boha (JKS 192)

45.  Te Deum (TEBA BOŽE CHVÁLIME) JKS 526

46.  Tantum ergo (Ctíme túto sviatosť slávnu)

47.  Christus Vincit

48.  Raduj sa nebies Kráľovná (JKS 312)

49. PIESNE NA ZÁVER:

a.    Rád spievam Bože chválospev (Butterfly+ La Famiglia)

b.    Ohrozený (Butterfly)

c.     Niechaj zstąpi Duch Twój (Butterfly)