1. Skúška s Jurajom Lipkom

19.02.2017 17:30

Úvodná skúška nácviku na Veľkonočnú Vigíliu a Veľkonočnú Nedeľu.