Nepoškvrnené počatie Panny Márie 8.12.2016

08.12.2016 07:31

Inform8cie z meilu od dirigentky:

Ahojte,

 

info štvrtok omša:

  • posielam v prílohe dramaturgiu na sv. omšu teraz vo štvrtok (8.12.2016 o 17:30) - Nepoškvrnené počatie Panny Márie. 
  • stretneme sa o 16:30 - na choruse / pred chorusom... na chodbe sa rozospievame, podľa situácie :)
  • oblečenie neformálne, čierne dosky sú samozrejmosť, dúfam...

Ďalšie termíny:

  • generálka s Detským orchestrom - 17.12.2016 na choruse. Stretneme sa pravdepodobne o 8:30 (ešte potvrdím). S orchestrom začíname o 10:00.
  • sv. omša na tretiu adventnú nedeľu 18.12.2016 - čas nie je zatiaľ dohodnutý
  • polnočná sv. omša 24.12.2016  
  • detská sv. omša 25.12.2016 9:30 - otvorené na schválenie
  • iná omša počas Vianoc - otvorené
  • 6.1.2016 Novoročný koncert u SDB - otvorené
  • 8.1.2016 Novoročný koncert kde? - otvorené

prajem požehnaný čas +

Barborka

Program:

Introit:                       M. Schneider-Trnavský - Ave Maria

Kyrie:                        organ

Žalm:                         organ

Aleluja:                      organ

Offertorium:             Krška, Motýľ - Magnificat (1:00)

Sanctus:                     organ  

Pater noster:             organ

Agnus Dei:                Jiří Hrubý - Agnus II.

Communio:               Horváth Márton Levente (1983) - O salutaris (1:50)

Gratiarium:              Kmotorka - Vznešený Otče

Finis:                          Wietse Stuurman (1976) - Bogorodice Devo (1:20)