Adventný koncert

12.12.2015 18:00

V mene chrámového speváckeho zboru La Famiglia Vás srdečne pozývame na Adventný koncert, ktorý budev nedeľu 13. decembra o 18:00 v kostole sv. Ján Bosca (saleziáni). 

Koncert bude spojený s adventnými zamysleniami, ktoré nám pomôžu sa stišiť, zamyslieť sa a lepšie sa pripraviť na prichádzajúce Vianoce. Príďte vymeniť hektický predvianočný čas za pokojnú adventnú atmosféru.

Účinkujú:
La Famiglia - chrámový spevácky zbor
Paulaetus ensemble - komorné vokálne zoskupenie
diriguje: Barbora Brosová Lipková
sprievodné slovo: Ján Demko, Katarína Schmiesterová